czwartek, 1 września 2016

wprowadzenie

Witam wszystkich słuchaczy I i II semestru LO  oraz słuchaczy V i VI semestru Gimnazjum CKU. Na tym blogu będą zamieszczane sukcesywnie materiały wspomagające lekcje informatyki.
Wszyscy słuchacze są zobowiązani do napisania pracy kontrolnej na jeden, wybrany z poniżej wymienionych, temat. Praca powinna być napisane na arkuszu A4, należy zamieścić u góry wybrany temat, przedmiot (tu: informatyka), swoje imię, nazwisko i semestr  oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia.

Wykaz tematów do wyboru dla LO:

 1. Wyszukiwarki internetowe. Rodzaje wyszukiwarek. Sposoby budowania zapytań.
 2. Opisz i oceń wybrane, znane Ci portale społecznościowe.
 3. Zaprojektuj pytania dotyczące obsługi i znajomości programu Power Point lub Word. Mogą to być zarówno pytania testowe jaki i polecenia dotyczące jak ma wyglądać dany slajd. (Minimum 15 pytań).
 4. Dlaczego mówi się o niebezpieczeństwach pracy w sieci Internet – moralne dylematy.
 5. Podstawy grafiki wektorowej. Budowa obrazu rastrowego i wektorowego – wskazanie na podstawowe wady grafiki rastrowej oraz zalety grafiki wektorowej. Programy do tworzenia obrazów rastrowych oraz grafiki wektorowej.
 6. Przeglądarki internetowe. Charakterystyka, historia, porównanie

 Wykaz tematów do wyboru dla Gimnazjum:

 1. Netykieta w Internecie. Jakie skróty wykorzystujesz podczas rozmów tekstowych w Internecie  lub w SMS-ach. (opisz swoje doświadczenia)
 2. Opisz serwis społecznościowy Facebook - dodaj także swoje doświadczenia.
 3. Jakie znasz komunikatory internetowe? krótki opis. Z jakich korzystasz?
  Jakie skróty wykorzystujesz podczas rozmów tekstowych w Internecie  lub w SMS-ach. (opisz swoje doświadczenia)
 4. Opisz budowę komputera. Napisz przynajmniej po jednym zdaniu na temat każdej części wchodzącej w skład jednostki centralnej.  Wypisz urządzenia wejścia i wyjścia.
 5. Telefony komórkowe (smartfony) - rodzaje, systemy operacyjne, wbudowane aplikacje. Dodaj także własne doświadczenia: do jakich celów poza telefonowaniem używasz własnego smartfona?

Zwracam uwagę na samodzielność i jakość oddanej pracy. Termin oddania pracy - przedostatni zjazd  dla każdego semestru.